Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

17. yüzyıl sonundan itibaren Çanakkale’de bir seramik geleneği gelişmeye başlamıştır. 18. yüzyılda da Çanakkale seramik yapımı alanında ün kazanmıştır. Çanakkale’deki atölyelerde ülke içi talebi karşılayan “geleneksel” seramikler üretmeye, akabinde 19. yüzyıldan itibaren Çanakkale seramikleri Avrupa’daki müzelerde yer almaya başlamıştır.

Çanakkale seramiklerinin kırmızı plastik kil kullanılmaktadır. Dekorların zemini astar kullanılarak oluşturulmaktadır. En çok kullanılan dekorlama aracı fırçalardır. Dekorlarda kullanılan renkler genellikle kahverengi, mor, turuncu, kiremit rengi, sarı ve mavidir. Dekorlama işlemi sonrasında seramikler sırlanmaktadırlar. Sır bazen kahverengi, yeşilimsi bej, koyu yeşil, turuncu ya da krom sarısı rengi alabilirler. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Çanakkale seramiklerinin kalitesi düşmeye başlamıştır. Üretim gitgide daha “endüstriyel” hale gelerek formların özgünlüğü artmış, yeni süsleme teknikleri geliştirilmiştir. Bazı formların dekorlarında ise sır üstü altınyaldız kullanılmıştır. Daha sonraları yapılan seramikler barok süsler, rozetler, yapraklar, çiçek motifleri ya da hayvan biçimli öğelerle dekorlanmıştır. Bu dekorlar sır altına çömlekçi çamuruyla kabartma olarak yapılmıştır. Sonsuz bir çeşitlilik gösteren bütün tekniklerin bir arada kullanıldığı da olmuştur. dekorlama teknikleri nasıl inanılmaz bir çeşitlilik gösteriyorsa biçim açısından da son derece büyük bir çeşitlilik söz konusudur. 18. yüzyılda Çanakkale’de üretilen başlıca kaplar fırça dekorlu küpler, kenarı dilimli çukur çanaklar, iki üç renkli bir dekoru ve çapraz taramalı bordürü olan değişik boylarda olan tabaklardır. 18. yüzyıl sonu ya da 19. yüzyıl başına tarihlenen en göz alıcı seramik dizisi naif sahneler, köşkler, kalyonlar ve hayvanlarla süslenmiş bir grup tabaktır. Daha sonra 19. yüzyıl ikinci yarısından itibaren üretimi 20. yüzyıl başına dek sürecek olan çok çeşitli ve orjinal biçimlerde yapılmış testiler, sürahiler, şişeler ortaya çıkmıştır: Uzun boyunlu şişeler, kıvrık kulplu sürahiler, kuş ya da aslan biçimli testiler, at biçiminde sıvı testileri, deve, at ya da aslan biçiminde kaplar. Gündelik eşyalarda bu abartılı yaratıcılığın dışında kalmamıştır: Şekerlikler, hokkalar, şamdanlar, ya da daha az rastlanan gemi biçiminde kandiller ve fıçı biçiminde kaplar. Çanakkale’de duvar çinileri yapılmamıştır. Çanakkale’deki seramik üretimi halka 19. yüzyıl ikinci yarısından itibaren de bölgeyi ziyaret edilenlere yönelik olarak yapılmıştır. Çanakkale seramiklerindeki çarpıcı sanatsal yaratıcılık ve abartılı biçimler, diplomatlar, batılı gezginler ya da yunanlı denizciler için ülkelerine götürdükleri özgün birer hatıra eşyası haline getirmiştir.
 

Biga Pomak El Dokumaları

Genellikle sentetik ipliklerle ve bezayağı tekniğinde, canlı renklerde ve çizgili-kareli desenlerde üretilen Pomak el dokumaları çeşitli kullanım alanlarında değerlendirilmektedir. Pomak el dokumalarının, bugün genellikle sentetik ipliklerle üretildiği görülmektedir. Sentetik iplikler istenilen renklerde temin edilebildiğinden yörede ayrıca boyama işlemi yapılmamaktadır. İki gücü ve iki ayaklı kamçı-512 tezgâh kullanıldığından, sadece bezayağı...

Çanakkale Ayvacık Halıları

Ayvacık adını ayrıca halıları ile de duyurmuştur. Zengin bir tarihe sahne olan bu bölge, etnolojik ve sanatsal bakımdan da zengindir. Yöreye daha önce yerleşen Türkmen aşiretlerinin kültürü ile sonradan gelen Manav, Pomak, Bulgar, Çerkez, Yörük, Tahtacı, Çepni, Alevi, Samanların kültürel özellikleri ve zenginliği harmanlanınca, Çanakkale'nin bugünkü sosyal ve kültürel çatısı ortaya çıkmıştır. Geleneksel El Dokumacılığı, yöre halkının...

Çanakkale Seramikleri

17. yüzyıl sonundan itibaren Çanakkale'de bir seramik geleneği gelişmeye başlamıştır. 18. yüzyılda da Çanakkale seramik yapımı alanında ün kazanmıştır. Çanakkale'deki atölyelerde ülke içi talebi karşılayan 'geleneksel' seramikler üretmeye, akabinde 19. yüzyıldan itibaren Çanakkale seramikleri Avrupa'daki müzelerde yer almaya başlamıştır. Çanakkale seramiklerinin kırmızı plastik kil kullanılmaktadır. Dekorların zemini astar...
erotik